Reglament

Aquest és el reglament que us comprometeu a complir i que accepteu implícitament només pel fet d’assistir a la 1a Posta de Sol amb Gust Ponentí:

 • Podrà participar en aquesta activitat tothom que hagi realitzat inscripció prèvia, en cas que no s’hagi realitzat aquesta inscripció i vulgui participar igualment, aquest/a haurà de respectar aquest reglament igualment.
 • L’esdeveniment té com a objectiu potenciar les increïbles postes de sol del pla de Lleida, en concret el de la Serra de Mollerussa.
 • No embruteu, utilitzeu els cubells de deixalles que habilitaran l’organització.
 • L’hora de trobada serà a les 18h a l’escola de vol de la Serra de Mollerussa, després d’una visita a les instal·lacions, es començarà a caminar cap al punt on veurem la posta de sol.
 • Hi haurà servei de bar a la localització on ens pararem a veure la posta de sol.
 • Els participants es comprometen a respectar les normes de civisme i de respecte dels paratges naturals per on discorrerà aquesta curta caminada.
 • El recorregut serà aproximadament d’uns 4.5 km entre anar i tornar, cal que tothom es dugui el seu propi avituallament per garantir que pugueu caminar aquestes distàncies sense problemes i també una llanterna i roba flourecent per la tornada al punt d’inici de la l’esdeveniment.
 • L’esdeveniment es donarà per acabat a les 22.00h del vespre quan el sol ja s’hagi amagat.
 • L’organitzador declina tota responsabilitat davant d’accidents físics i/o materials que el participant pugui sofrir o provocar.
 • Cada participant haurà d’assumir la responsabilitat dels seus actes.
 • El recorregut romandrà obert a la circulació de vehicles, però només els vehicles de l’organització estaran autoritzats a seguir la caminada.
 • L’Organització es reserva el dret de modificar l’itinerari, els horaris, la durada, etc.
 • L’Organització marcarà el recorregut a peu amb guix des de l’escola de vol de la serra fins al punt de la posta de sol.
 • En cas que el mal temps no permeti realitzar l’esdeveniment, els organitzadors buscaran una data alternativa per tornar a realitzar l’activitat.
 • Només el fet d’inscriure’s i venir a aquesta activitat, implicarà l’acceptació d’aquest reglament.


En compliment d’allò que disposa l’Art 5 de la LLei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades per vostè facilitats seran incloses en un fitxer titularitat de La Boira Experience, fitxer CAMINADES , la finalitat del qual és comunicar-vos de qualsevol esdeveniment que organitzem. Així mateix, el/ la volem informar que les seves dades no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons Llei.

Conforme al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant un mail amb l’escanner del seu DNI a boiraexperience@gmail.com indicant LOPD en l’assumpte.